فعالیت های کتابخانه شهدای قورچی باشی در هفته دوم خرداد همزمان با هفته دوم خرداد ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهدای شهر قورچی باشی برگزار شد.

*
1
مسابقه نقاشی جشنواره رضوی در کتابخانه شهدای قورچی باشی
با حضور کودکان عضوکتابخانه شهدای قورچی باشی، مسابقه نقاشی جشنواره کتابخوانی رضوی در بخش کودک این کتابخانه برگزار شد.

*
2
جمع خوانی کتاب «روزه کله گنجشکی» در شهر قورچی باشی
با حضور جمعی از کودکان شهر قورچی باشی خمین، کتاب «روزه کله گنجشکی» نوشته ایرج احمدی هزاوه در بخش کودک کتابخانه عمومی شهدای قورچی باشی معرفی و جمع خوانی شد.

منبع: خمین
 
تعداد بازديد اين صفحه: 87