فعالیت های کتابخانه شهید بهشتی خمین در هفته اول خرداد همزمان با هفته اول خرداد، ویژه برنامه‌های فرهنگی متنوعی به همت کتابخانه شهید بهشتی شهر خمین برگزار شد.

*
1
معرفی منابع جشنواره رضوی در کتابخانه شهید بهشتی خمین
به همت نسرین خسروی، کتابدار کتابخانه شهید بهشتی شهر خمین، منابع جشنواره کتابخوانی رضوی معرفی و نحوه ثبت نام و شرکت در بخش های مختلف جشنواره برای مراجعین توضیح داده شد.

*
2
جمع خوانی کتاب «فاطمه و فاطمه» در مهد کودک متین شهر خمین
به همت اشرف شمسی، مسئول کتابخانه عمومی شهید بهشتی، کتاب «فاطمه و فاطمه» و کتاب «کبوتر ها و آهوها» در مهد کودک متین شهر خمین معرفی و جمع خوانی شدند.

*
3
جمع خوانی کتاب «با کبوترهای گنبد» در کتابخانه شهید بهشتی خمین
به همت نسرین خسروی، کتابدار کتابخانه عمومی شهید بهشتی، کتاب «با کبوترهای گنبد» با حضور جمعی از دانش آموزان شهر خمین معرفی و جمع خوانی شد.

*
4
بازدید دانش آموزان بوعلی از کتابخانه شهید بهشتی خمین
جمعی از دانش آموزان آموزشگاه پسرانه بوعلی شهر خمین از کتابخانه عمومی شهید بهشتی بازدید کردند و با بخش‌های مختلف کتابخانه و روش جستجوی منابع آشنا شدند.

منبع: خمین
 
تعداد بازديد اين صفحه: 53