فعالیت های کتابخانه قائم مقام فرمهین در هفته اول اردیبهشت همزمان با هفته اول اردیبهشت، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی قائم مقام فراهانی شهر فرمهین برگزار شد.

*
1
قصه گویی برای پیش دبستانی‌ها در کتابخانه قائم مقام شهر فرمهین
جمعی از کودکان پیش دبستانی‌های شهر فرمهین از کتابخانه عمومی قائم مقام فراهانی بازدید کردند و ضمن آشنایی با قسمت‌های مختلف، در برنامه قصه گویی از کتاب «داستان یک دوستی» شرکت کردند.

*
2
بازدید دانش آموزان از کتابخانه قائم مقام شهر فرمهین
جمعی از دانش آموزان پایه دوم ابتدایی شهر فرمهین از کتابخانه عمومی قائم مقام فراهانی بازدید کردند و ضمن آشنایی با بخش های مختلف کتابخانه، در برنامه قصه گویی از کتاب «امام زمان(عج)» شرکت کردند.

منبع: فراهان
 [PageVisit]