فعالیت های کتابخانه ولایت فرمهین در هفته اول اردیبهشت همزمان با هفته اول اردیبهشت، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی ولایت شهر فرمهین برگزار شد.

*
1
جمع خوانی منابع جشنواره کتابخوانی رضوی در کتابخانه ولایت فرمهین
با حضور جمعی از کودکان و نوجوانان شهر فرمهین، تعدادی از منابع نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در کتابخانه عمومی ولایت به صورت گروهی قرائت شد.
همچنین توضیحاتی در خصوص نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی و نحوه شرکت در جشنواره توسط مهسا ذوالفقاری، مسئول کتابخانه ولایت به کودکان ارائه و از آنها خواسته شد تا همراه با خانواده های خود در این جشنواره فرهنگی شرکت کنند.

*
2
معرفی منابع جشنواره کتابخوانی رضوی در فرمهین
به منظور جلب مشارکت اعضا و مراجعین کتابخانه برای شرکت در نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی، مهسا ذوالفقاری، مسئول کتابخانه عمومی ولایت اقدام به معرفی منابع و نحوه شرکت در این مسابقه فرهنگی برای اعضا و مراجعین کتابخانه نمود.

منبع: فراهان
 
تعداد بازديد اين صفحه: 99