دریافت منابع نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی با کلیک بر روی تصاویر زیر می توانید منابع نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی را دانلود کرده و پس از مطالعه با مراجعه به آدرس https://razavi.iranpl.ir در مسابقه شرکت نمایید.

بخش جوان و بزرگسال






بخش نوجوان




بخش کودک




media.iranpl.ir/d/2019/04/29/0/163010.pdf

 [PageVisit]