فعالیت های کتابخانه قائم مقام فراهانی در هفته دوم اسفند همزمان با هفته دوم اسفند، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی قائم مقام فراهانی شهر فرمهین برگزار شد.

*
1
اختتامیه جشنواره رضوی در کتابخانه قائم مقام فراهانی برگزار شد
اختتامیه هشتمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی و آیین تجلیل از برگزید‌گان در کتابخانه عمومی قائم مقام فراهانی شهر فرمهین برگزار شد.

منبع: فراهان
 [PageVisit]