تماس با ما
ارتباط با روابط عمومی

سعید براتی
روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی

تلفن مستقیم : 33661853
33676631  -  داخلی 34

پست الکترونیک : plmarkazi@yahoo.com

 [PageVisit]