تماس با ما
روسای ادارات کتابخانه‌های عمومی شهرستان‌های استان مرکزی

« مهدی ثامنی »
مدیرکل
 33676688   -    داخلی 11

« الهه سادات میرایی »
رئیس کتابخانه‌های عمومی
شهرستان آشتیان
بلوار امام خمینی (ره)، جنب پارک شهر، کتابخانه عباس اقبال
 08637226094

« سعید صحتی »
سرپرست کتابخانه‌های عمومی
شهرستان اراک
33685708
.

« مرتضی فرمهینی »
رئیس کتابخانه‌های عمومی
شهرستان تفرش 
خیابان آیت ا... سعیدی، کتابخانه پروفسور حسابی
 08636223111

« مجتبی حیدری »
رئیس کتابخانه‌های عمومی
شهرستان خمین
خیابان شریعتی. جنب پارک شهید بهشتی
 08635622616

« میلاد احمدی »
رئیس کتابخانه‌های عمومی
شهرستان خنداب
خیابان گلزار شهداء. جنب پارک شهر . کتابخانه معراج
 08632792104
.

« فهیمه لطفعلی »
سرپرست کتابخانه‌های عمومی
شهرستان دلیجان
خیابان ارشاد. کتابخانه اشراق
 08644228520

« افشین نادی »
سرپرست کتابخانه‌های عمومی
شهرستان زرندیه
مامونیه . کتابخانه امام علی(ع)
 08645228338

« محمد اشرفیان »
رئیس کتابخانه‌های عمومی
شهرستان ساوه
خیابان شریعتی . میدان مادر . کتابخانه شهید هاشمی نژاد
 08642211560
.

« محسن ساریخانی »
رئیس کتابخانه‌های عمومی
شهرستان شازند
جنب پارک شهر. کتابخانه شهید سیاوش امیری
 08638223200

« محمد سردارپور »
رئیس کتابخانه‌های عمومی
 شهرستان فراهان
بلوار شهید فهمیده. جنب پارک بسیج. کتابخانه ولایت 
 08633722667

« علی اکبر مرادی »
رئیس کتابخانه‌های عمومی
شهرستان کمیجان
بلوار یادگار امام. کتابخانه فخرالدین عراقی
 08635453143

« کاظم ترابی »
رئیس کتابخانه‌های عمومی
شهرستان محلات
میدان خیبر. جنب پارک جنگلی. کتابخانه علامه طباطبایی
 08643251113
 [PageVisit]