فعالیت های کتابخانه شهدای قورچی باشی در هفته اول تیر همزمان با هفته اول تیر ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهدای شهر قورچی باشی شهرستان خمین برگزار شد.

*
1
جمع خوانی کتاب در کتابخانه شهدای شهر قورچی باشی
با حضور کودکان فعال عضو کتابخانه شهدای شهر قورچی باشی، کتاب «8 قصه از امام جواد(ع)» نوشته حسین فتاحی در بخش کودک کتابخانه معرفی و جمع خوانی شد.

منبع: خمین
 
تعداد بازديد اين صفحه: 108