اخبار کتابخانه های روستایی

1398/11/19 شنبه فعالیت‌های کتابخانه شهدای مالمیر در هفته دوم بهمن همزمان با هفته دوم بهمن ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهدای روستای مالمیر شهرستان شازند برگزار شد.

*
1
ساخت روزنامه دیواری «فجر پیروزی» در کتابخانه شهدای روستای مالمیر
به مناسبت دهه فجر و با حضور جمعی از دختران نوجوان، برنامه ساخت روزنامه دیواری «فجر پیروزی» در کتابخانه عمومی شهدای روستای مالمیر شهرستان شازند برگزار شد.

منبع: شازند
 [PageVisit]