اخبار کتابخانه های روستایی1398/11/19 شنبه فعالیت‌های کتابخانه امام خمینی(ره) گرکان در هفته دوم بهمن همزمان با هفته دوم بهمن ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) روستای گرکان شهرستان آشتیان برگزار شد.

*
1
مسابقه رنگ آمیزی «فجر پیروزی» در کتابخانه امام خمینی (ره) روستای گرکان
به مناسبت دهه فجر و با حضور پرشور جمعی از اعضای کودک و نوجوان، مسابقه نقاشی، رنگ آمیزی و تهیه روزنامه دیواری با عنوان «فجر پیروزی» در کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) روستای گرکان شهرستان آشتیان برگزار شد.
*

2
نشست کتاب‌خوان در کتابخانه امام خمینی(ره) روستای گرکان
همزمان با دهه فجر و با حضور جمعی از بانوان روستای گرکان شهرستان آشتیان، نشست کتاب‌خوان انقلاب اسلامی در کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) برگزار شد.
در این نشست «صدای پای بهار» نوشته علی اصغر جعفریان، توسط منصوره قادری؛ «آبی تر از آبی» نوشته اصغر جعفریان، توسط صغری رحیمی؛ «عصر سرکوب» نوشته مجتبی مجد آبادی، توسط سمانه حسنی؛ «ساواک عامل وحشت» نوشته مجتبی مجدآبادی، توسط طاهره همتی و «دربار به روایت دربار» نوشته ریحانه درودی، توسط عصمت مختاری معرفی و به اشتراک گذاشته شد.
*
3

معرفی و جمع خوانی کتاب در کتابخانه امام خمینی(ره) روستای گرکان
با حضور جمعی از اعضای فعال، کتاب «فرهنگ مختصر امر به معروف ونهی از منکر» در کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) روستای گرکان شهرستان آشتیان معرفی و جمع خوانی شد.

*
4
نمایشنامه خوانی کودکان در کتابخانه امام خمینی(ره) روستای گرکان
با حضور جمعی از اعضای کودک و نوجوان، نشست نمایشنامه خوانی در کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) روستای گرکان شهرستان آشتیان برگزار شد.

منبع: آشتیان
 [PageVisit]