اخبار کتابخانه های روستایی


1398/11/10 پنجشنبه فعالیت‌های کتابخانه شهدای مالمیر در هفته اول بهمن همزمان با هفته اول بهمن ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهدای روستای مالمیر شهرستان شازند برگزار شد.

*
1
جمع خوانی کتاب در کتابخانه شهدای روستای مالمیر
با حضور جمعی از کودکان روستای مالمیر شهرستان شازند، برنامه معرفی و جمع خوانی کتاب «حضرت فاطمه زهرا(س)» در کتابخانه شهدای مالمیر برگزار شد.

منبع: شازند
 [PageVisit]