اخبار کتابخانه های روستایی
1398/11/10 پنجشنبه فعالیت‌های کتابخانه شهدای خیرآباد در هفته اول بهمن همزمان با هفته اول بهمن ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهدای روستای خیرآباد شهرستان اراک برگزار شد.

*
1
جلسه قصه گویی کتاب «نقره ای» در کتابخانه شهدای روستای خیرآباد
با حضور جمعی از کودکان و نوجوانان روستای خیرآباد شهرستان اراک، جلسه قصه گویی از کتاب «نقره ای» ترجمه سمیرا ابراهیمی از مجموعه کتاب های «پینکی پرماجرا» در کتابخانه عمومی شهدای خیرآباد برگزار شد.
*
2

نشست کتاب‌خوان در کتابخانه شهدای روستای خیرآباد اراک
با حضور جمعی از دختران نوجوان، نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی شهدای روستای خیرآباد شهرستان اراک برگزار شد.
در این نشست «نان خوش مزه» نوشته زهرا عبدی، توسط نرگس بابائی؛ «ماجراهای دم طلا و دوستانش در جنگل» نوشته آرین رستمی، توسط فاطمه نوبختی؛ «ستارگان و کهکشان‌ها» نوشته یان گراهام، توسط سحر ربیعی؛ «کی هنوز نخوابیده؟» نوشته اورسل شفلر، توسط زهرا کرمی؛ «سیمرغ و زال» نوشته محمدرضا یوسفی، توسط زهرا ربیعی و «راز آن درخت» نوشته فیروزه گل محمدی، توسط مریم بابایی معرفی و به اشتراک گذاشته شد.

منبع: اراک
 [PageVisit]