اخبار کتابخانه های روستایی1398/11/10 پنجشنبه فعالیت‌های کتابخانه امام خمینی(ره) گرکان در هفته اول بهمن همزمان با هفته اول بهمن ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) روستای گرکان شهرستان آشتیان برگزار شد.

*
1
جمع خوانی کتاب در کتابخانه امام خمینی(ره) روستای گرکان
با حضور جمعی از اعضای فعال، برنامه معرفی و جمع خوانی کتاب در کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) روستای گرکان شهرستان آشتیان برگزار شد.

*
2
شعرخوانی از کتاب «هرجا میشه نماز خوند» در روستای گرکان آشتیان
با حضور جمعی از پسران نوجوان روستای گرکان شهرستان آشتیان، برنامه شعرخوانی از کتاب «هرجا میشه نماز خوند» سروده سید محمد مهاجرانی در کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) برگزار شد.

*
3
قصه گویی از کتاب «دو ستاره» در کتابخانه امام خمینی(ره) روستای گرکان
با هدف ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و با حضور جمعی از کودکان روستای گرکان شهرستان آشتیان، کتاب «دو ستاره» نوشته مهری ماهوتی در کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) معرفی و جمع خوانی شد.

منبع: آشتیان
 [PageVisit]