اخبار کتابخانه های روستایی
1398/10/28 شنبه فعالیت‌های کتابخانه شهدای علیشار در هفته پایانی دی همزمان با هفته پایانی دی ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهدای روستای علیشار شهرستان زرندیه برگزار شد.

*
1
آموزش کاردستی و رنگ آمیزی به کودکان در کتابخانه شهدای علیشار
با حضور جمعی از کودکان روستای علیشار شهرستان زرندیه، کارگاه آموزش ساخت کاردستی و رنگ آمیزی در کتابخانه شهدای علیشار برگزار شد.

منبع: زرندیه
 [PageVisit]