اخبار کتابخانه های روستایی

1398/11/10 پنجشنبه فعالیت‌های کتابخانه شهدای علیشار در هفته اول بهمن همزمان با هفته اول بهمن ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهدای روستای علیشار شهرستان زرندیه برگزار شد.

*
1
کارگاه آموزش ساخت کاردستی در کتابخانه شهدای روستای علیشار
کارگاه آموزش ساخت اوریگامی با حضور جمعی کودکان روستای علیشار شهرستان زرندیه در کتابخانه عمومی شهدای علیشار برگزار شد.
*
2

آموزش اوریگامی به کودکان در کتابخانه شهدای روستای علیشار

با حضور جمعی از اعضای کودک و نوجوان، کارگاه آموزش ساخت اوریگامی در کتابخانه عمومی شهدای روستای علیشار شهرستان زرندیه برگزار شد.

منبع: زرندیه
 [PageVisit]