اخبار کتابخانه های روستایی

1398/11/10 پنجشنبه فعالیت‌های کتابخانه شهدای حصار و فر در هفته اول بهمن همزمان با هفته اول بهمن، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهدای حصار و فر شهرستان شازند برگزار شد.

*
1
معرفی کتاب «خطبه فدکیه» در کتابخانه شهدای حصار و فر شهرستان شازند
به مناسبت ایام فاطمیه و با حضور جمعی از بانوان روستای حصار شهرستان شازند، کتاب «خطبه فدکیه» در کتابخانه عمومی شهدای حصار و فر معرفی و جمع خوانی شد.

منبع: شازند
 [PageVisit]