اخبار کتابخانه های روستایی

1398/11/10 پنجشنبه فعالیت‌های کتابخانه سیدالشهداء(ع) کردیجان در هفته اول بهمن همزمان با هفته اول بهمن، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی حضرت سیدالشهداء(ع) روستای کردیجان شهرستان آشتیان برگزار شد.

*
1
جمع‌خوانی کتاب «تمرکز حواس و حافظه» در مدرسه بنت الهدی کردیجان
به همت کتابخانه عمومی حضرت سیدالشهدا(ع)، کتاب «تمرکز حواس و حافظه» در مدرسه ابتدایی بنت الهدی روستای کردیجان شهرستان آشتیان معرفی و جمع خوانی شد.

منبع: آشتیان
 [PageVisit]