اخبار کتابخانه های روستایی
1398/10/28 شنبه فعالیت‌های کتابخانه شهدای مرزیجران در هفته پایانی دی همزمان با هفته پایانی دی ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهدای روستای مرزیجران شهرستان اراک برگزار شد.

*
1
جلسه قصه گویی در کتابخانه شهدای روستای مرزیجران برگزار شد
با حضور کودکان مهدکودک نادیا، جلسه قصه گویی در کتابخانه عمومی شهدای روستای مرزیجران شهرستان اراک برگزار شد.

منبع: اراک
 [PageVisit]