اخبار کتابخانه های روستایی
1398/10/14 شنبه فعالیت‌های کتابخانه امام خمینی(ره) گرکان در هفته دوم دی همزمان با هفته دوم دی ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) روستای گرکان شهرستان آشتیان برگزار شد.

*
1
معرفی و جمع خوانی کتاب در کتابخانه امام خمینی (ره)روستای گرکان
با حضور جمعی از اعضای نوجوان، کتاب «کرامات الزینبیه» نوشته سید محمدحسین محمودی در کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) روستای گرکان شهرستان آشتیان معرفی و جمع خوانی شد.

*
2
نشست کتاب‌خوان در کتابخانه امام خمینی(ره) گرکان
با حضور جمعی از نوجوانان روستای گرکان شهرستان آشتیان، نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) برگزار شد.
در این نشست «چگونگی رفتار با نوجوانان» نوشته رسول روشن ، توسط مصطفی قریب؛ «اتاق فکر خانوادگی» نوشته فاطمه صبری، توسط محمدحسن قادری؛ «بیا باهم صحبت کنیم» نوشته سارا لویت، توسط صالح شکوری و «حاشیه نشینی و امنیت اجتماعی» نوشته هادی آقایی، توسط سجاد شکوری معرفی و به اشتراک گذاشته شد.

منبع: آشتیان
 [PageVisit]