اخبار کتابخانه های روستایی
1398/10/14 شنبه فعالیت‌های کتابخانه شهدای علیشار در هفته دوم دی همزمان با هفته دوم دی ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهدای روستای علیشار شهرستان زرندیه برگزار شد.

*
1
آموزش ساخت کاردستی به کودکان در کتابخانه شهدای علیشار
با حضور جمعی از اعضای کودک و نوجوان، برنامه آموزش ساخت کاردستی و مسابقه نقاشی در کتابخانه عمومی شهدای روستای علیشار شهرستان زرندیه برگزار شد.

منبع: زرندیه
 [PageVisit]