اخبار کتابخانه های روستایی
1398/10/7 شنبه فعالیت‌های کتابخانه امام خمینی(ره) گرکان در هفته اول دی همزمان با هفته اول دی ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) روستای گرکان شهرستان آشتیان برگزار شد.

*
1
جمع خوانی کتاب با موضوع نماز در کتابخانه امام خمینی(ره) روستای گرکان
با حضور جمعی از کودکان و نوجوانان روستای گرکان شهرستان آشتیان، کتاب «چگونه صحیح نماز بخوانیم؟» نوشته محمدرضا باوفا در کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) معرفی و جمع خوانی شد.

*
2
نشست کتاب‌خوان کودکان در کتابخانه امام خمینی(ره) گرکان
با حضور جمعی از کودکان و نوجوانان، نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) روستای گرکان شهرستان آشتیان برگزار شد.
در این نشست «عصبانیت آنقدرها هم بد نیست» نوشته مایکلین ماندی، توسط محمد خلیلی؛ «من بزرگ‌ترها را دوست دارم» نوشته غلامرضا حیدری ابهری، توسط امیرمحمد قریب؛ «بهترین همسایه دنیا» نوشته غلامرضا حیدری ابهری، توسط محمد شکوری؛ «من با ادب هستم» نوشته غلامرضا حیدری ابهری، توسط ارحام صانعی و «من به همه کمک می‌کنم» نوشته غلامرضا حیدری ابهری، توسط علیرضا قریب معرفی و به اشتراک گذاشته شد.

منبع: آشتیان
 [PageVisit]