اخبار کتابخانه های روستایی
1398/10/7 شنبه فعالیت‌های کتابخانه شهید نبی الله ونک در هفته اول دی همزمان با هفته اول دی ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهید نبی الله روستای ونک شهرستان فراهان برگزار شد.

*
1
شاهنامه خوانی برای کودکان در کتابخانه شهید نبی اله روستای ونک
به مناسبت شب یلدا، ویژه برنامه شاهنامه خوانی برای کودکان در کتابخانه عمومی شهید نبی اله روستای ونک شهرستان فراهان برگزار شد.

منبع: فراهان
 [PageVisit]