اخبار کتابخانه های روستایی
1398/9/30 شنبه فعالیت‌های کتابخانه شیخ عبدالنبی وفسی وفس در هفته پایانی آذر همزمان با هفته پایانی آذر ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شیخ عبدالنبی وفسی روستای وفس شهرستان کمیجان برگزار شد.

*
1
نشست کتاب‌خوان در روستای وفس کمیجان برگزار شد
به همت کتابخانه عمومی شیخ عبدالنبی وفسی، نشست کتاب‌خوان در مدرسه ابتدایی ولایت فقیه روستای وفس شهرستان کمیجان برگزار شد.
در این نشست «امام اول» نوشته امیرحسین فردی، توسط سمیرا خان احمدلو؛ «فرانکلین و رعد و برق» نوشته پالت یورژوا، توسط زهرا ماشی؛ «آرزوهای نخودی و شش قصه دیگر» نوشته فروزنده خداجو، توسط فاطمه شهبازی؛ «نوبت به نوبت» نوشته مسلم ناصری، توسط سارا میرزاخانی و «روزی بود و روزی نبود» نوشته محمد میرکیانی، توسط محمدجواد فریدونی معرفی و به اشتراک گذاشته شد.

*
2
حافظ خوانی دانش آموزان در کتابخانه شیخ عبدالنبی روستای وفس
با حضور جمعی از دانش آموزان مدرسه شهدای روستای وفس شهرستان کمیجان، برنامه حافظ خوانی و جمع خوانی کتاب «حافظ» نوشته محمد کاظم مزینانی در کتابخانه عمومی شیخ عبدالنبی وفسی برگزار شد.

منبع: کمیجان
 [PageVisit]