اخبار کتابخانه های روستایی
1398/9/23 شنبه فعالیت‌های کتابخانه سیدالشهداء(ع) کردیجان در هفته سوم آذر همزمان با هفته سوم آذر ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی حضرت سیدالشهداء(ع) روستای کردیجان شهرستان آشتیان برگزار شد.

*
1
جمع خوانی کتاب «کاش تو را می دیدم» در کتابخانه سیدالشهدا(ع) کردیجان
با حضور جمعی از دختران روستای کردیجان شهرستان آشتیان، کتاب «کاش تو را می دیدم» در کتابخانه عمومی حضرت سیدالشهدا(ع) معرفی و جمع خوانی شد.

*
2
شعرخوانی برای کودکان در کتابخانه سیدالشهداء (ع) روستای کردیجان
به همت کتابخانه عمومی حضرت سیدالشهداء(ع)، برنامه شعرخوانی از کتاب «حسنی میره به شهر قم» در روستای کردیجان شهرستان آشتیان برگزار شد.

منبع: آشتیان
 [PageVisit]