اخبار کتابخانه های روستایی1398/9/16 شنبه فعالیت‌های کتابخانه شهدای مرزیجران در هفته دوم آذر همزمان با هفته دوم آذر ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهدای روستای مرزیجران شهرستان اراک برگزار شد.

*
1
بازدید دانش آموزان مدرسه پسرانه خلیج فارس از کتابخانه شهدای مرزیجران
دانش آموزان پایه سوم مدرسه پسرانه خلیج فارس از کتابخانه عمومی شهدای روستای مرزیجران شهرستان اراک بازدید کردند و با خدمات و برنامه‌های فرهنگی کتابخانه آشنا شدند.

*
2
بازدید دانش آموزان مدرسه بهاران از کتابخانه شهدای مرزیجران
جمعی از دانش آموزان مدرسه ابتدایی دخترانه بهاران از کتابخانه عمومی شهدای روستای مرزیجران شهرستان اراک بازدید کردند.

منبع: اراک
 [PageVisit]