اخبار کتابخانه های روستایی

1398/8/30 پنجشنبه فعالیت‌های کتابخانه امام سجاد(ع) ستق در هفته چهارم آبان همزمان با هفته چهارم آبان ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی امام سجاد(ع) روستای ستق شهرستان ساوه برگزار شد.

*
1
در کتابخانه امام سجاد(ع) روستای ستق میزبان نشست کتاب‌خوان شد
به مناسبت هفته کتاب و با حضور دانش آموزان مدرسه دخترانه توحید روستای ستق شهرستان ساوه، نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی امام سجاد(ع) برگزار شد.

*
2
نشست کتاب‌خوان در کتابخانه امام سجاد(ع) روستای ستق ساوه
به مناسبت هفته کتاب و با حضور دانش آموزان مدرسه شهدای روستای ستق شهرستان ساوه، نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی امام سجاد(ع) برگزار شد.

*
3
نشست کتاب‌خوان دانش آموزی در مدرسه توحید روستای ستق ساوه
به مناسبت هفته کتاب و به همت کتابخانه عمومی امام سجاد(ع)، نشست کتاب‌خوان دانش آموزی با حضور دانش آموزان پایه پنجم و ششم مدرسه دخترانه توحید روستای ستق شهرستان ساوه برگزار شد.

*
4
نشست کتاب‌خوان دانش آموزی در روستای ستق ساوه برگزار شد
به مناسبت هفته کتاب و به همت کتابخانه عمومی امام سجاد(ع)، نشست کتاب‌خوان دانش آموزی در مدرسه دخترانه توحید روستای ستق شهرستان ساوه برگزار شد.

*
5
قصه گویی برای کودکان در کتابخانه امام سجاد(ع) روستای ستق
به مناسبت هفته کتاب و با حضور دانش آموزان مدرسه شهدای روستای ستق شهرستان ساوه، برنامه قصه گویی از کتاب «داستان‌هایی کوتاه از کلیله و دمنه» نوشته سید رضا تهامی در کتابخانه عمومی امام سجاد(ع) برگزار شد.

منبع: ساوه
 [PageVisit]