اخبار کتابخانه های روستایی

1398/8/30 پنجشنبه فعالیت‌های کتابخانه شهید نبی الله ونک در هفته چهارم آبان همزمان با هفته چهارم آبان ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهید نبی الله روستای ونک شهرستان فراهان برگزار شد.

*
1
معرفی و جمع خوانی کتاب در کتابخانه شهید نبی اله روستای ونک
به مناسبت هفته کتاب و با حضور جمعی از دختران نوجوان، برنامه معرفی و جمع خوانی کتاب «چگونه بخوانیم» در کتابخانه عمومی شهید نبی اله روستای ونک شهرستان فراهان برگزار شد.

*
2
برگزاری مسابقه نقاشی در کتابخانه شهید نبی اله روستای ونک فراهان
به مناسبت هفته کتاب و با حضور جمعی از دختران روستای ونک شهرستان فراهان، مسابقه نقاشی با موضوع کتاب و کتابخوانی در کتابخانه عمومی شهید نبی اله ونک برگزار شد.

*
3
جمع خوانی کتاب در کتابخانه شهید نبی اله روستای ونک فراهان
به مناسبت هفته کتاب و با حضور جمعی از پسران نوجوان روستای ونک، برنامه معرفی و جمع خوانی کتاب «من و کتاب» در کتابخانه عمومی شهید نبی اله ونک برگزار شد.

*
4
معرفی کتاب در دبستان سمیه روستای شتریه فراهان
به مناسبت هفته کتاب، مسئول کتابخانه عمومی شهید نبی الله روستای ونک در آموزشگاه ابتدایی سمیه روستای شتریه شهرستان فراهان حضور یافت و به قصه گویی و معرفی کتاب برای دانش آموزان پرداخت.

*
5
بازدید دانش آموزان از کتابخانه شهید نبی اله روستای ونک
به مناسبت هفته کتاب، جمعی از دانش آموزان از کتابخانه عمومی شهید نبی اله روستای ونک شهرستان فراهان بازدید کردند.

منبع: فراهان
 [PageVisit]