اخبار کتابخانه های روستایی


1398/8/30 پنجشنبه فعالیت‌های کتابخانه شهدای مرزیجران در هفته چهارم آبان همزمان با هفته چهارم آبان ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهدای روستای مرزیجران شهرستان اراک برگزار شد.

*
1
نشست کتاب‌خوان در مدرسه بهاران روستای مرزیجران اراک
همزمان با هفته کتاب و به همت کتابخانه شهدای مرزیجران، نشست کتاب‌خوان دانش آموزی در مدرسه دخترانه بهاران روستای مرزیجران شهرستان اراک برگزار شد.
در این نشست «داستان‌هایی از زندگی علما» نوشته مجید محبوبی، توسط مهدیه صالحی؛ «جزیره مرگ» نوشته تانیا لندمن، توسط عطیه آقانجفی؛ «10 قصه از هانس کریستین اندرسن» نوشته هانس کریستین اندرسن، توسط ستایش کریمی؛ «سعدی» نوشته امین فقیری، توسط فاطمه صالحی و «آشیان‌های سوخته» نوشته مرکز آفرینش‌های ادبی، توسط سوگندورمزیار معرفی و به اشتراک گذاشته شد.

*
2
جلسه قصه گویی در کتابخانه شهدای روستای مرزیجران برگزار شد
با حضور جمعی از کودکان مهدکودک نادیا، جلسه قصه گویی در بخش کودک کتابخانه عمومی شهدای روستای مرزیجران شهرستان اراک برگزار شد.
*
3

بازدید دانش آموزان از کتابخانه شهدای روستای مرزیجران
به مناسبت هفته کتاب، دانش آموزان مدرسه خلیج فارس روستای مرزیجران شهرستان اراک، از کتابخانه عمومی شهدای مرزیجران بازدید کردند.

منبع: اراک
 [PageVisit]