اخبار کتابخانه های روستایی


1398/8/30 پنجشنبه فعالیت‌های کتابخانه شهدای نهرمیان در هفته چهارم آبان همزمان با هفته چهارم آبان ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهدای روستای نهرمیان شهرستان شازند برگزار شد.

*
1
ویژه برنامه‌های هفته کتاب در کتابخانه شهدای روستای نهرمیان
به مناسبت هفته کتاب، ویژه برنامه‌های فرهنگی متنوع نظیر بازدید مدارس، مسابقه نقاشی، قصه گویی و نمایشگاه کتاب در کتابخانه عمومی شهدای روستای نهرمیان شهرستان شازند برگزار شد.

منبع: شازند
 [PageVisit]