اخبار کتابخانه های روستایی1398/8/30 پنجشنبه فعالیت‌های کتابخانه ابوذر غفاری دهنو در هفته چهارم آبان همزمان با هفته چهارم آبان ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی ابوذر غفاری روستای دهنو شهرستان خمین برگزار شد.
منبع: خمین
 [PageVisit]