اخبار کتابخانه های روستایی
1398/8/25 شنبه فعالیت‌های کتابخانه امام سجاد(ع) ستق در هفته سوم آبان همزمان با هفته سوم آبان ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی امام سجاد(ع) روستای ستق شهرستان ساوه برگزار شد.
منبع: ساوه
 [PageVisit]