اخبار کتابخانه های روستایی1398/8/25 شنبه فعالیت‌های کتابخانه شهدای علیشار در هفته سوم آبان همزمان با هفته سوم آبان ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهدای روستای علیشار شهرستان زرندیه برگزار شد.

*
1
نمایشنامه خوانی در کتابخانه شهدای روستای علیشار
به مناسبت هفته کتاب و با حضور دانش آموزان مدرسه شهید رجایی، برنامه نمایشنامه خوانی از کتاب «مردودی‌ها» نوشته زهرا فرشاد در کتابخانه عمومی شهدای روستای علیشار شهرستان زرندیه برگزار شد.
*
2

جمع خوانی کتاب «قصه های شب قرآنی» در کتابخانه شهدای علیشار

به مناسبت هفته کتاب و با حضور جمعی از دختران نوجوان، کتاب «قصه های شب قرآنی» نوشته ثانی اثنین خان در کتابخانه عمومی شهدای روستای علیشار شهرستان زرندیه معرفی و جمع خوانی شد.
*
3

ساخت روزنامه دیواری در کتابخانه شهدای روستای علیشار
جمعی از دانش آموزان مدرسه شهید رجایی در کتابخانه عمومی شهدای روستای علیشار شهرستان زرندیه حضور یافتند و با کمک و راهنمایی کتابدار کتابخانه، به ساخت روزنامه دیواری پرداختند.

منبع: زرندیه
 [PageVisit]