اخبار کتابخانه های روستایی

1398/8/25 شنبه فعالیت‌های کتابخانه شیخ عبدالنبی وفس در هفته سوم آبان همزمان با هفته سوم آبان ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شیخ عبدالنبی روستای وفس شهرستان کمیجان برگزار شد.

*
1
جمع خوانی و معرفی کتاب «هدهد سفید» در روستای وفس کمیجان
به همت کتابخانه شیخ عبدالنبی وفسی، برنامه جمع خوانی و معرفی کتاب «هدهد سفید» با حضور دانش آموزان روستای وفس شهرستان کمیجان برگزار شد.

منبع: کمیجان
 [PageVisit]