اخبار کتابخانه های روستایی

1398/8/25 شنبه فعالیت‌های کتابخانه شهید نبی الله روستای ونک در هفته سوم آبان همزمان با هفته سوم آبان ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهید نبی الله روستای ونک شهرستان فراهان برگزار شد.
منبع: فراهان
 [PageVisit]