اخبار کتابخانه های روستایی

1398/8/11 شنبه فعالیت‌های کتابخانه شهدای علیشار در هفته اول آبان همزمان با هفته اول آبان ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهدای روستای علیشار شهرستان زرندیه برگزار شد.

*
1
جمع خوانی کتاب «مسافر هشتم» در کتابخانه شهدای روستای علیشار
با حضور جمعی از دختران نوجوان روستای علیشار شهرستان زرندیه، کتاب «مسافر هشتم» نوشته مژگان شیخی در کتابخانه عمومی شهدای علیشار معرفی و جمع خوانی شد.

*
2
معرفی و جمع خوانی کتاب «معجزات امام حسن مجتبی(ع)» در علیشار
با حضور جمعی از اعضای نوجوان، کتاب «معجزات امام حسن مجتبی(ع)» نوشته احمد متوسل در کتابخانه عمومی شهدای روستای علیشار شهرستان زرندیه معرفی و جمع خوانی شد.

منبع: زرندیه
 [PageVisit]