اخبار کتابخانه های روستایی


1398/7/13 شنبه فعالیت‌های کتابخانه امام خمینی(ره) گرکان در هفته دوم مهر همزمان با هفته دوم مهرماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) روستای گرکان شهرستان آشتیان برگزار شد.

*
1
قصه گویی از کتاب «قصه‌های زینب» در کتابخانه امام خمینی(ره) گرکان
با حضور جمعی از اعضای کودک و نوجوان، برنامه قصه گویی از کتاب «قصه‌های زینب» نوشته مهری ماهوتی در کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) روستای گرکان شهرستان آشتیان برگزار شد.

*
2
جمع خوانی کتاب «هدهد سفید» در کتابخانه امام خمینی(ره) گرکان
با حضور جمعی از پسران نوجوان روستای گرکان شهرستان آشتیان، قصه «دروغ شاخدار» از جلد سوم کتاب «هدهد سفید» در کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) جمع خوانی شد.

منبع: آشتیان
 [PageVisit]