اخبار کتابخانه های روستایی

1398/7/13 شنبه فعالیت‌های کتابخانه سیدالشهدا(ع) کردیجان در هفته دوم مهر همزمان با هفته دوم مهرماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی حضرت سیدالشهدا(ع) روستای کردیجان آشتیان برگزار شد.

*
1
شعرخوانی از کتاب «اولین نماز من» در روستای کردیجان
به همت مسئول کتابخانه عمومی حضرت سیدالشهدا(ع)، برنامه شعرخوانی از کتاب «اولین نماز من» در مدرسه ابتدایی بنت الهدی روستای کردیجان شهرستان آشتیان برگزار شد.

منبع: آشتیان
 [PageVisit]