اخبار کتابخانه های روستایی
1398/7/6 شنبه فعالیت‌های کتابخانه شیخ عبدالنبی وفسی وفس در هفته اول مهر همزمان با هفته اول مهرماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شیخ عبدالنبی وفسی روستای وفس شهرستان کمیجان برگزار شد.

*
1
معرفی و جمع خوانی کتاب در کتابخانه شیخ عبدالنبی روستای وفس کمیجان
با حضور جمعی از دختران روستای وفس شهرستان کمیجان، کتاب «زندگانی امام حسین(ع)» نوشته منصور کریمیان در کتابخانه عمومی شیخ عبدالنبی وفسی معرفی و جمع خوانی شد.

 

منبع: کمیجان
 [PageVisit]