اخبار کتابخانه های روستایی

1398/7/6 شنبه فعالیت‌های کتابخانه سیدالشهدا(ع) کردیجان در هفته اول مهر همزمان با هفته اول مهرماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی حضرت سیدالشهدا(ع) روستای کردیجان شهرستان آشتیان برگزار شد.
 [PageVisit]