اخبار کتابخانه های روستایی

1398/7/6 شنبه فعالیت‌های کتابخانه امام خمینی(ره) گرکان در هفته اول مهر همزمان با هفته اول مهرماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) روستای گرکان شهرستان آشتیان برگزار شد.
منبع: آشتیان
 [PageVisit]