اخبار کتابخانه های روستایی
1398/6/16 شنبه فعالیت‌های کتابخانه شهدای روستای علیشار در هفته دوم شهریور همزمان با هفته دوم شهریورماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهدای روستای علیشار شهرستان زرندیه برگزار شد.

*
1
آموزش کاردستی به اعضای نوجوان در کتابخانه شهدای علیشار
به همت کتابخانه عمومی شهدای علیشار، کارگاه آموزش کیف و عروسک‌های نمدی با حضور دختران نوجوان روستای علیشار شهرستان زرندیه برگزار شد.

منبع: زرندیه
 [PageVisit]