اخبار کتابخانه های روستایی
1398/6/16 شنبه فعالیت‌های کتابخانه امام خمینی(ره) گرکان در هفته دوم شهریور همزمان با هفته دوم شهریورماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) روستای گرکان شهرستان آشتیان برگزار شد.

*
1
جمع خوانی کتاب «صلاه الصالحین» در کتابخانه امام خمینی(ره) گرکان
با هدف ترویج فرهنگ اقامه نماز و با حضور جمعی از بانوان روستای گرکان شهرستان آشتیان، کتاب «صلاه الصالحین» نوشته محمدرضا باوفا در کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) معرفی و جمع خوانی شد.

*
2
نشست کتاب‌خوان در کتابخانه امام خمینی(ره) گرکان
با حضور جمعی از دختران روستای گرکان، نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) برگزار شد.
در این نشست «میمی میمون ناراحت نمی شود اگر مسخره اش کنند» نوشته هیتر لونچاک، توسط زهرا قاسمی؛ «عصبانیت آنقدرها هم بد نیست» نوشته ماندی مایکلین، توسط فاطمه زهرا قریب؛ «خدا دوست من است» نوشته لیفر اوانگلهارت، توسط زهرا مختاری؛ «شکرگزاری» نوشته ماندی مایکلین، توسط مائده ساعد همتی و «دوستی» نوشته جوی کوالی، توسط معصومه حسینی معرفی و به اشتراک گذاشته شد.

منبع: آشتیان
 [PageVisit]