اخبار کتابخانه های روستایی


1398/6/16 شنبه فعالیت‌های کتابخانه سیدالشهدا(ره) کردیجان در هفته دوم شهریور همزمان با هفته دوم شهریورماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی حضرت سیدالشهدا(ره) روستای کردیجان شهرستان آشتیان برگزار شد.

*
1
قصه خوانی توسط کودکان در کتابخانه سیدالشهدا(ع) کردیجان
با حضور جمعی از کودکان روستای کردیجان شهرستان آشتیان، کتاب «میمی میمون ناراحت نمی‌شود اگر مسخره اش کنند» در کتابخانه عمومی حضرت سیدالشهدا(ع) معرفی و جمع خوانی شد.

منبع: آشتیان
 [PageVisit]