اخبار کتابخانه های روستایی

1398/6/16 شنبه فعالیت‌های کتابخانه شهدای روستای مرزیجران در هفته دوم شهریور همزمان با هفته دوم شهریورماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهدای روستای مرزیجران شهرستان اراک برگزار شد.

*
1
اجرای برنامه نمایشنامه خوانی در کتابخانه شهدای مرزیجران
به همت کتابخانه عمومی شهدای روستای مرزیجران شهرستان اراک و با حضور جمعی از اعضای فعال، نمایش نامه «مادر» توسط دانش آموزان روستا اجرا شد.

منبع: اراک
 [PageVisit]