اخبار کتابخانه های روستایی1398/6/9 شنبه فعالیت‌های کتابخانه سیدالشهدا(ره) روستای کردیجان در هفته اول شهریور همزمان با هفته اول شهریورماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی حضرت سیدالشهدا(ره) روستای کردیجان شهرستان آشتیان برگزار شد.

*
1
قصه گویی از کتاب «کیتی دکتر می‌شود» در کتابخانه سیدالشهدا(ع) کردیجان
به مناسبت روز پزشک، برنامه قصه گویی از «کیتی دکتر می‌شود» در کتابخانه عمومی حضرت سیدالشهدا(ع) روستای کردیجان شهرستان آشتیان برگزار شد.

*
2
جمع خوانی کتاب در کتابخانه سیدالشهدا(ع) روستای کردیجان
به مناسبت روز خانواده، کتاب «تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث» در کتابخانه عمومی حضرت سیدالشهدا(ع) روستای کردیجان شهرستان آشتیان معرفی و جمع خوانی شد.

منبع: آشتیان
 [PageVisit]