اخبار کتابخانه های روستایی


1398/6/9 شنبه فعالیت‌های کتابخانه امام خمینی(ره) روستای گرکان در هفته اول شهریور همزمان با هفته اول شهریورماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) روستای گرکان شهرستان آشتیان برگزار شد.

*
1
نشست نمایشنامه خوانی در کتابخانه امام خمینی(ره) روستای گرکان
با حضور جمعی از دختران روستای گرکان شهرستان آشتیان، نشست نمایشنامه خوانی از کتاب «نمایشنامه‌های آسان برای اجرا در کلاس درس» نوشته حسن دولت آبادی در کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) برگزار شد.

منبع: آشتیان
 [PageVisit]