اخبار کتابخانه های روستایی
1398/6/9 شنبه فعالیت‌های کتابخانه شهدای روستای مالمیر در هفته اول شهریور همزمان با هفته اول شهریورماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهدای روستای مالمیر شهرستان شازند برگزار شد.

*
1
کارگاه ساخت کاردستی در کتابخانه شهدای مالمیر
با هدف افزایش خلاقیت کودکان، کارگاه آموزش ساخت کاردستی در کتابخانه عمومی شهدای روستای مالمیر شهرستان شازند برگزار شد.

منبع: شازند
 [PageVisit]