اخبار کتابخانه های روستایی1398/5/12 شنبه فعالیت های کتابخانه امام خمینی(ره) گرکان در هفته دوم مرداد همزمان با هفته دوم مردادماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) روستای گرکان شهرستان اراک برگزار شد.

*
1
جمع خوانی کتاب «احترام به دیگران» در روستای گرکان
با حضور جمعی از کودکان روستای گرکان شهرستان آشتیان، کتاب «احترام به دیگران» نوشته جوی کوالی در کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) جمع خوانی شد.

 
تعداد بازديد اين صفحه: 79