اخبار کتابخانه های روستایی
1398/5/5 شنبه فعالیت های کتابخانه شهدای روستای علیشار در هفته اول مرداد همزمان با هفته اول مرداد ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهدای روستای علیشار شهرستان زرندیه برگزار شد.

*
1
قصه گویی برای اعضای کودک در کتابخانه شهدای علیشار
با حضور جمعی از کودکان روستای علیشار شهرستان زرندیه، برنامه قصه گویی برای اعضای کودک در کتابخانه عمومی شهدای علیشار برگزار شد.

منبع: زرندیه
 
تعداد بازديد اين صفحه: 73